Suchá metóda: výsledkom tejto metódy je takzvaná prirodzená káva. Ak bola žatva robená metódou stripping, je dôležité nanášať všetky plody tak, aby sa odstránili všetky nečistoty a iné cudzie telesá (napríklad listy, malé vetvy, a tak ďalej), ktoré by mohli byť zmiešané vo vnútri plodu. Obyčajne sa plody preosievajú a potom vyčistia vysokým tlakom vodnej dýzy alebo prúdom vody. Hneď po očistnom procese prebieha sušenie pod slnečným svetlom. Dosúšanie prebieha v sušiarňach. Keď sa plod úplne zbaví kôzy, štartuje fáza lúskania semien, na konci ktorej sú zrná rôznej kvality.

Mokrá metóda: výsledkom tejto metódy je tzv. vypraná káva. Táto metóda sa využíva hlavne pri žatve. Tento proces je trocha prepracovanejší než suchá metóda a preto dáva záruku lepších a kvalitnejších výsledkov. Hneď po žatve sa plody vložia do veľkých vodných nádrží. Potom sa plody vložia do stroja, kde sú vylúskané, tento krok sa opakuje dovtedy, kým nie sú všetky zrná vylúskané. Posledný krok je fáza sušenia: obyčajne je to robené slnečným kúpeľom(to je najlepšia metóda), ale často sú používané aj sušiace prístroje.

Výber -->

Kávové zrná sa lúskajú hneď po žatve. Extrakcia je byť rozdelená na dve hlavné metódy:

Suchá metóda

Mokrá metóda